18 kwietnia 2024

VIII Ogród Jordanowski

rośniemy RAZEM - akcja sadzenia kwiatów z okazji 80.rocznicy Powsztania Warszawskiego

🌸🌿 Razem rośniemy - Akcja sadzenia kwiatów z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego 🌸🌿

Z dumą ogłaszamy realizację projektu "Razem rośniemy" w partnerstwie z Przedszkolem Nr 90 "Entliczek Pentliczek" oraz Przedszkolem Nr 125 „Pod Złotym Promykiem” w Warszawie.

W ramach tej inicjatywy planujemy:

🌼 symboliczne upamiętnienie wydarzeń z 1944 roku poprzez sadzenie kwiatów na terenie łąki kwietnej w VIII Ogrodzie Jordanowskim. Głównym gatunkiem będą kosmosy podwójnie pierzastej, znane także jako warszawianki;

🎓 organizację warsztatów edukacyjnych dla uczestników projektu na temat historii Powstania Warszawskiego oraz symboliki akcji.

Zapraszamy do udziału wolontariuszy oraz 63 dzieci z wyżej wymienionych przedszkoli wraz z ich rodzinami. Poprzez zaangażowanie społeczności lokalnej w tę inicjatywę, projekt "Razem rośniemy" dąży nie tylko do symbolicznego uczczenia pamięci Powstania Warszawskiego, lecz także do mobilizacji do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu wspólnej historii oraz troski o przestrzeń publiczną.

Dołącz do naszego wyjątkowego wydarzenia, które ma na celu nie tylko zachowanie pamięci o bohaterskich czynach naszych przodków, lecz także budowanie więzi społecznych i dbanie o nasze wspólne dziedzictwo.

Projekt realizowany jest w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”, którego element stanowi dofinansowanie "Warszawskich partnerstwa dla wolontariatu".

https://www.instagram.com/ochotnicy_warszawscy/ https://www.facebook.com/ochotnicywarszawscy

#RazemRośniemy #80RocznicaPowstaniaWarszawskiego #Warszawa #Wspólnota #Historia #Społeczność 🌸🌿

Warsztaty odbędą się 14 czerwca 2024 r.

godz. 9:30 - Przedszkole Nr 90 "Entliczek Pentliczek"

godz. 10:30 - Przedszkole Nr 125 „Pod Złotym Promykiem”

Zapraszamy także Was oraz Wasze dzieci na sadzenie kwiatów, które odbędzie się 20 czerwca 2024 r. o godz. 16:30 do VIII Ogrodu Jordanowskiego.