16 kwietnia 2024

VIII Ogród Jordanowski

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Nabór do VIII Ogrodu Jordanowskiego organizowany będzie przy wsparciu systemu rekrutacji pod adresem:

https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

  • 7 maja 2024 od godziny 12:00 tylko dla KONTYNUUJĄCYCH uczestników zajęć (dotyczy dzieci uczęszczających na konkretny rodzaj zajęć organizowanych w roku szkolnym 2023/2024).
  • Od 16 maja od godziny 15:00 dla NOWYCH uczestników zajęć.

Przed wypełnieniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z: