RADA RODZICÓW VIII Ogrodu Jordanowskiego

Przewodnicząca – Urszula Rusiniak

Zastępca przewodniczącej – Beata Laskowska

Sekretarz – Joanna Karczmarczyk

Skarbnik – Alicja Leszczyńska

Członek Komisji Rewizyjnej – Natalia Łukasiak

Członek Komisji Rewizyjnej – Arta Sowińska- Buła

Członek Komisji Rewizyjnej – Monika Kulesza