05 marca 2024

VIII Ogród Jordanowski

Projekt GOTOW! 2024

EDIT: BRAK WOLNYCH MIEJSC
Dzieci, aby czuć się bezpiecznie muszą poznać i utrwalić wzorce postępowania w sytuacji zagrożenia. Projekt "Gotowi!" skierowany jest do uczniów klas drugich szkoły podstawowej. Planowany jest cykl 3 zajęć tematycznych oraz wydarzenie podsumowujące. Zaplanowane do realizacji działania mają na celu nauczenie uczestników odpowiedniego reagowania w sytuacji niebezpieczne.

GOTOWI! zakłada następujące działania:

  1. Mam tę moc! - warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, w tym poznanie numerów alarmowych, łańcucha przeżycia, RKO, obsługa defibrylatora, zasady odkrztuszania, postępowanie podczas złamania kończyn
  2. Akcja ewakuacja! - praktyczne warsztaty na temat bezpiecznego opuszczania budynków w sytuacji zagrożenia
  3. Gotowi! - gra edukacyjno-terenowa podsumowująca zdobytą wiedzę
  4. Akcja-reakcja – krótkie  podsumowanie projektu podczas pikniku 8 czerwca 2024 r. oraz możliwość powtórzenia wiedzy podczas pikniku przy stoisku (dzieci mogą przyjść z rodzicami)

 

Po zakończonym projekcie uczestnicy otrzymają podręczne apteczki, by zawsze byli GOTOWI!

Do udziału w projekcie zaproszone zostaną cztery klasy, które wezmą udział w cyklu zajęć. Zgłoszenia należy wysłać na maila udubnicka@eduwarszawa.pl. W treści maila należy wysłać numer klasy, numer szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz telefon kontaktowy. Decyduje kolejność zgłoszeń. Przy zgłoszeniu prosimy o uwzględnienie poniższego harmonogramu (załącznik nr 1) i możliwość udziału klasy w zajęciach w określonych godzinach. Zajęcia będą odbywały się w VIII Ogrodzie Jordanowskim przy ulicy Suwalskiej 13 w Warszawie. 

Do udziału w warsztatach wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział dla każdego uczestnika. Zgody należy przekazać prowadzącemu warsztaty na początku pierwszych zajęć.

Załącznik nr 1

Tytuł zajęć

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

GRUPA IV

Mam tę moc!

data

03.04

03.04

10.04

10.04

godzina

12:15 - 13:15

13:30 - 14:30

12:30 - 13:30

13:30 - 14:30

Akcja ewakuacja!

data

17.04

17.04

24.04

24.04

godzina

12:15 - 13:15

13:30 - 14:30

12:30 - 13:30

13:30 - 14:30

Gra terenowa

data

08.05

15.05

22.05

29.05

godzina

10:30 – 12:30

10:30 – 12:30

10:30 – 12:30

10:30 – 12:30

Akcja - reakcja

8.06.2024 - w czasie trwania Pikniku Rodzinnego (podsumowanie akcji)