06 września 2023

Edukacja Targówek

Wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek

Zapraszamy na wykład online Zofii Rostek "Jakich dorosłych potrzebują uczniowie?” - 18 września o godz.18.00.

Obowiązują zapisy - zgłoszenia do 15 września:
- ankieta Forms: https://forms.office.com/e/6f6mUS3k3f
- lub zgłoszenia e - mail na adres: kszczawinska@um.warszawa.pl

Wykład wygłosi:

Zofia Rostek

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie;
 • Wykładowca akademicki w roku 2016/2017 w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, w tym matematycznej;
 • Posiada  wielokierunkowe przygotowanie metodyczne i merytoryczne do pracy z dziećmi, umiejętność planowania i organizowana pracy indywidualnej i zespołowej, umiejętności komunikacji interpersonalnej;
 • Na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach, seminariach, konferencjach. W ramach „dobrych praktyk” wielokrotnie dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi dyrektorami.
 • Laureatka nagród: Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Prezydenta m.st. Warszawy. 
 • W 2013 r. otrzymała zaszczytny tytuł Artifex Docendi [Mistrz Nauczania] przyznawany przez Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

W trakcie wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia: 

 • Dlaczego czas i uwaga przeznaczone dla dziecka/ucznia są ważne?
 • Czy zawsze można znaleźć klucz do każdego dziecka/ucznia?
 • Jakie postawy rodziców ułatwiają dziecku funkcjonowanie w szkolnym środowisku?
 • Które cechy nauczycieli przyczyniają się do sukcesów ucznia?
 • Czy można w obowiązującym w Polsce systemie oświaty podejść niestandardowo do bieżącego oceniania ucznia?
 • Dlaczego warto budować wspólną szkolną przestrzeń?

Źródło fotografii: archiwum prywatne Zofii Rostek

Zapraszamy!